The Wonder Bay Spa & Gym

The Wonder Bay Spa & Gym

Client: Bao Thach Investment

Area: 600 sqm

Location: Phan Thiet City, Binh Thuan Province, Vietnam

Services: Design Concept and details for construction


Dự án Cùng danh mục
  • Gửi đi
  • Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!