The Wonder Bay Resort

The Wonder Bay Resort

Client: Bao Thach Investment

Area: 2.6 ha

Location: Phan Thiet City, Binh Thuan Province, Vietnam

Services: Master planning, Architecture and Interior design

Dự án Cùng danh mục
  • Gửi đi
  • Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!