Sunbay Park Hotel & Resort

Sunbay Park Hotel & Resort

Client: Sunbay (Crystal Bay Hospitality)

Area: 8.3 ha

Location: Phan Rang - Thap Cham City, Ninh Thuan Province, Vietnam

Services: Interior Design - Tower CDự án Cùng danh mục
  • Gửi đi
  • Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!