Bai Cha La Resort

Bai Cha La Resort

Client: Crystal Bay

Area: 48.5 ha

Location: Ninh Thuan Province, Vietnam

Services: Master planning and Architecture designDự án Cùng danh mục
  • Gửi đi
  • Nhập số điện thoại của bạn để được tư vấn!